IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

TĚŠÍME SE PŘI DALŠÍCH OHŇOSTROJÍCH IGNIS BRUNENSIS

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 27. května 2023/22:30

22.06.
2014
19:00

Plnoletý 18. ročník v roce 2015

18. ročník „plnoletých“ festivalů BRNO  – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY… a STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS se uskuteční v hlavním termínu 22. 5. – 21. 6. 2015

Příští 18. ročník „plnoletých“ festivalů BRNO  – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY… a STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS se uskuteční v hlavním termínu

22. 5. – 21. 6. 2015

Časový harmonogram a rámcové programy středoevropského festivalu zábavy na rok 2015 budou představeny na podzim letošního roku. Soutěžní část ohňostrojné přehlídky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS bude tradičně na hladině Brněnské přehrady. Doprovodné nesoutěžní ohňostroje budou směrovány do centra Brna a blízkého okolí.

Je velmi pravděpodobné, že se podaří provést opravu parní tramvaje Caroline, na jejíž opravu vyčlenilo statutární město Brno finanční prostředky pro Technické muzeum v Brně. Předpokládané uvedení do provozu je v průběhu festivalu v rámci Dopravní nostalgie. Součástí 18. ročníku bude také opět seriál open-air divadelních představení Biskupský dvůr.