IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

TĚŠÍME SE PŘI DALŠÍCH OHŇOSTROJÍCH IGNIS BRUNENSIS

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 9. září 2022/21:30

04.06.
2015
11:55

Otázka pro ...

Otázka pro kastelánku hradu Veveří Lenku Florkovou: Součástí festivalu Brno – město uprostřed Evropy je 6. června Řecká sobota na hradě Veveří. Co má hrad s Řeckem společného?

Bývalý park kněžny Ypsilanti na hradě Veveří. Foto: archivOtázka pro kastelánku hradu Veveří Lenku Florkovou: Součástí festivalu Brno – město uprostřed Evropy je 6. června Řecká sobota na hradě Veveří. Co má hrad s Řeckem společného?

V roce 1844 koupil od prince Vasy panství Veveří a Říčany Jiří Šimon, svobodný pán ze Siny. Rodina Sinů byla řeckého původu, v Uhrách a Rakousku se usadila v polovině osmnáctého století. V době, kdy kupoval veverské panství, byl už Jiří Šimon Sina v rakouské monarchii velmi známým podnikatelem a na Moravě vlastnil devět panství. Zemřel roku 1856 a majetek odkázal nejen synovi, ale také vnučkám. Veversko-říčanské panství zdědila vnučka Helena, svobodná paní ze Siny, později provdaná za knížete Řehoře Ypsilantiho, řeckého vyslance na vídeňském dvoře. Po otcově smrti zdědila ještě panství Rosice s Pršticemi. Na Veveří kněžna Helena Ypsilanti pobývala ráda, každý rok téměř celé léto. Byla také iniciátorkou posledních rozsáhlejších stavebních úprav na hradě a v jeho okolí - nechala na hradních stráních vybudovat rozlehlý krajinářský park a skleníky u jižní brány. Bohužel se skleníky dochovaly v torzech a parkové úpravy kvůli zanedbané údržbě ve druhé polovině dvacátého století zanikly úplně. Ekonomické potíže ale Helenu Ypsilanti donutily roku 1881 veverský majetek prodat Mořici, svobodnému pánu Hirsch-Gereuthovi. Tímto se řecká kapitola na hradě Veveří uzavírá.

(gil)