IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 24. května 2019/22:30

11.05.
2018
09:30

FOTOSOUTĚŽ OLYMPIA BRNO

Hlavní producent projektu SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. ve spolupráci s Nákupním a zábavním centrem OLYMPIA BRNO, Svazem českých fotografů a dalšími partnery vyhlašují otevřenou fotosoutěž

Olympia Brno

Hlavní producent projektu SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. ve spolupráci s Nákupním a zábavním centrem Olympia Brno, Svazem českých fotografů a dalšími partnery vyhlašují otevřenou fotosoutěž pro profesionály i amatéry během festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – 21. mezinárodní přehlídka ohňostrojů Brno 2018.

Do fotosoutěže se mohou přihlásit autoři snímků zachycující ohňostroje ve scenérii města Brna a Brněnské přehrady při přehlídce STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2018 a veškeré dění při letošním festivalu za dodržení vyhlášených závazných podmínek. Snímky zaslané do soutěže posoudí odborná porota. Vybrané snímky budou publikovány ve vybraném denním tisku a časopisech. Uzávěrka pro odeslání soutěžních snímků je 31. srpna 2018. Z vybraných fotografií budou uspořádány výstavy v měsících říjnu až prosinci 2018 a na začátku roku 2019.

 

TÉMA a KATEGORIE

 • „A“ kategorie: „STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – přehlídka ohňostrojů“ (uvádějte pouze jako OHŇOSTROJ)
  Ohňostroje z přehlídky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS, mají vlastní kategorii „A“. Fotografie zachycující ohňostroje, na Brněnské přehradě (2. 6., 6. 6., 9. 6., 13. 6.) a nad hradem Špilberk (16. 6.).
 • „B“ kategorie: „ZÁŽITKY A KURIOZITY FESTIVALU“ (uvádějte pouze jako FESTIVAL)
  Fotografie zachycující dění při akcích festivalu ve dnech 25.5.–17.6. (bez foto ohňostrojů).

 

UZÁVĚRKA, HODNOCENÍ, VYHLÁŠENÍ

 • Uzávěrka příjmu fotografií: 31. srpna 2018
 • Hodnocení poroty: září 2018
 • Vyhlášení výsledků: říjen 2018

 

ZPŮSOB ODESLÁNÍ (DORUČENÍ) SNÍMKŮ

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., Špitálka 41, 602 00  Brno

Snímky budou autoři odesílat doporučeně poštou nebo budou osobně předány v obalech, které budou použity i pro zpáteční odeslání (předání) autorovi. Při osobním dodání je nutné respektovat provozní dobu SNIP & CO - pondělí až pátek 8.00 - 15.00 hod.

 

VYHLAŠOVATEL FOTOSOUTĚŽE – KONTAKTNÍ ADRESA


PODMÍNKY KATEGORIÍ „OHŇOSTROJ“ a „FESTIVAL“

 • Velikost snímků
  Fotografie barevné, popř. i černobílé,  minimální rozměr 18x24 cm.
 • Počet snímků
  Maximálně 6 snímků nebo seriálů fotografií od jednoho autora v každé kategorii. Jednotlivý seriál může obsahovat max. 6 snímků a bude hodnocen jako celek.
 • Označení snímků
  Na každém snímku musí být na rubové straně uvedeny následující údaje: označení soutěžní kategorie • číslo snímku nebo seriálu • u seriálu pořadové číslo jednotlivých fotografií a případné schéma uspořádání snímků • název snímku nebo seriálu (není podmínkou) • jméno a příjmení, úplná adresa a datum narození autora • údaje o místě pořízení snímku (bližší polohopisné určení) • datum pořízení fotografie • možno uvést údaje o použitém fotomateriálu či fotoaparátu.

HODNOCENÍ – ODBORNÁ POROTA

Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou sestavenou hlavním vyhlašovatelem SNIP & CO za předsednictví Rostislava Košťála – ASFČ, A.FIAP, člena odborné rady Svazu českých fotografů.

 

CENY a ODMĚNY PRO SOUTĚŽÍCÍ (odměny jsou určeny pro každou kategorii)

1. cena - věcná cena Nákupní a zábavní centrum OLYMPIA Brno
2. - 5. cena - věcná cena STAROBRNO, Maloobchodní síť Brněnka
6. - 10. cena - věcná cena SNIP & CO, reklamní společnost

 

CENA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

Ze všech snímků bude vybrán jeden snímek (příp. seriál fotografií), který obdrží zvláštní Cenu primátora statutárního města Brna a ceny partnerů Fotosoutěže.

 

CENA NÁKUPNÍHO A ZÁBAVNÍHO CENTRA OLYMPIA BRNO

Ze všech snímků, zachycujících festivalové dění bude vybrán jeden snímek (příp. seriál fotografií), který obdrží zvláštní Cenu nákupního a zábavního centra Olympia Brno.

 

CENA SVAZU ČESKÝCH FOTOGRAFŮ

Z přihlášených snímků bude vybrán jeden snímek nebo seriál také na Cenu Svazu českých fotografů, který bude spolu s dalšími oceněnými snímky vystaven v Galerii Svazu českých fotografů snímky v první polovině roku 2019. V případě souhlasu autorů budou tyto snímky zařazeny do Sbírky fotografií SČF uložené v Národním archivu ČR.

 

DALŠÍ PODMÍNKY FOTOSOUTĚŽE

 • Na základě hodnocení odborné poroty si vyhlašovatel vyhrazuje právo některou z vypsaných cen v jednotlivých kategoriích neudělit, případně kategorii zrušit.
 • Fotosoutěž není věkově ani profesně omezena. Vstupní poplatek do fotosoutěže se nevybírá. Fotografie mohou být pořízeny klasickými i digitálními fotoaparáty.
 • Ocenění autoři budou písemně vyrozuměni vyhlašovatelem.
 • Výsledky soutěže budou po vyhlášení výsledků zveřejněny na webu ignisbrunensis.cz s uvedením ukázky vybraných oceněných snímků.
 • Pro prezentaci (propagaci) soutěže budou vybrané fotografie s uvedením autora uveřejněny v tisku bez nároku na honorář.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné fotografie pro propagaci tohoto i následujících ročníků projektu „STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS“, a to bez nároků na autorský honorář autora. Při jiném využití budou zachována veškerá autorská a užívací práva.
 • V případě dostatečného počtu dodaných fotografií budou uspořádány v měsících říjen - prosinec 2018, dále na začátku roku 2019 výstavy.
 • Zasláním nebo doručením fotografií se autor závazně přihlašuje do fotosoutěže a souhlasí s vyhlášenými podmínkami.
 • S fotografiemi doručí autor průvodní dopis s prohlášením o svém autorství, seznamem fotografií a svými osobními údaji opatřený vlastnoručním podpisem (u osob mladších 15 let podpisem zákonného zástupce).
 • Oceněné a vybrané fotografie pro výstavu budou na vyžádání autora vráceny po skončení výstav, tj. cca do konce června 2019. Ukončení výstav bude oznámeno dopisem nebo e-mailem. Ostatní fotografie budou k vyzvednutí v sídle vyhlašovatele soutěže po vyhlášení nebo dle dohody.