IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 26. června 2021/22:30

30.05.
2013
13:00

Den starobrněnského opatství na Mendlově náměstí v neděli 2. června

U příležitosti 690. výročí od založení kláštera na Starém Brně připravilo Augustiniánské opatství zajímavé odpolední programy.

690. výročí starobrněnského kláštěra
230 let od příchodu Augustiniánů na Mendlovo náměstí

 

neděle 2. června
Augustiniánské opatství na Mendlově náměstí

 

9.00
bohoslužba za všechny přítomné – bazilika Nanebevzetí Panny Marie, celebruje opat Lukáš Evžen Martinec, OSA

 

14.00 – 17.00
mimořádná možnost prohlídky baziliky, v kapli Pražského Jezulátka bude vystaven historický zvon z roku 1479

 

16.00 – 17.00
varhanní koncert s přednáškou o historii kláštera, na varhany bude hrát Alžběta Bočková