IGNIS Brunensis, světová soutěž ohňostrojů v Brně

TĚŠÍME SE PŘI DALŠÍCH OHŇOSTROJÍCH IGNIS BRUNENSIS

NEJBLIŽŠÍ OHŇOSTROJ IGNIS BRUNENSIS 9. září 2022/21:30

13.06.
2022
18:30

AUTEM NA PŘEHRADU

 

DESATERO RAD PRO INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVU NA OHŇOSTROJE A DRONOVÉ SHOW NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

 

 1. PŘEDEVŠÍM DOPORUČUJEME K PŘEPRAVĚ VYUŽITÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY, KTERÁ BUDE VÝZNAMNĚ POSÍLENA.
 2. Vlastním vozidlem jeďte podle pokynů policistů a strážníků - mají vždy aktuální informace o celkové dopravní situaci a navedou vás na volné parkovací plochy. Upozorňujeme všechny řidiče na povinnost dodržovat dopravní předpisy, řídit se dopravním značením a řídit se pokyny strážníků a policistů. / projekt dopravního značení
 3. Hlavní parkovací plochy jsou v ul. Stará dálnice. Další parkoviště jsou v Páteřní ulici - pod nákupním střediskem „Akát" a v ul. Vejrostova - před ZŠ. Ostatní parkovací plochy jsou individuální v sídlištní zástavbě Bystrc.
 4. Příjezd a parkování od Kuřimi jsou řešeny samostatně u obce Rozdrojovice. Řidiči musí počítat s tím, že budou muset svá vozidla zaparkovat na komunikaci mezi obcemi Rozdrojovice a Kníničky a úsek cca 1,5 km absolvovat pěšky (nutná určitá časová rezerva před zahájením dronových show a ohňostroje). Ze všech připravených parkovacích míst je docházková vzdálenost větší než od zastávek MHD! Vyjeďte a vyjděte včas!
 5. Z důvodů zajištění bezpečnosti chodců bude pro motoristy uzavřena ulice Přístavní a část ulice Hrázní, kde je největší pohyb pěších diváků. Další dílčí uzávěry budou v ulicích Nad dědinou, Píškova, Stará dálnice (ve směru k ul. Rakovecké), Obvodová směrem k ul. Přístavní (objížďka po ul. Odbojářské).
 6. Vozidla, která řidiči ponechají v rozporu s dopravním značením na ulici Páteřní, budou odtažena v zájmu udržení průjezdnosti této důležité (páteřní) rozjezdové trasy.
 7. Rozjezd vozidel po ohňostrojích je trasami:
  I. Vejrostova směr Odbojářská - Kníničská - Brno-střed;
  II. Ondrova - Bystrcká směr Brno-Komín nebo Brno-venkov - Jinačovice;
  III. Stará dálnice - Žebětín nebo Kohoutovice;
  IV. Rakovecká směr Brno-venkov - Ostrovačice, Veverská Bítýška.
 8. V souvislosti s průjezdem velkého množství tramvají bude při rozjezdu vozidel po ohňostroji uzavřen kolejový přejezd Bystrcká - Kníničská u UNI HOBBY! Řidičům jedoucím ve směru do MČ Bystrc je umožněn přejezd tramvajového tělesa v prostoru zastávky Branka.
 9. Ve směru do města od Bystrckého mostu budou pro zvýšení plynulosti rozjezdu na komunikaci zprovozněny oba dva jízdní pruhy (podle přenosného dopravního značení) pouze pro jízdu směrem do centra.
 10. Upozorňujeme všechny řidiče vozidel, kteří využijí ve dnech konání ohňostrojů a dronových show mimořádná záchytná parkoviště, na POVINNOST ODJEZDU PO SKONČENÍ OHŇOSTROJE - NEJPOZDĚJI DO 00:30 HOD. DÉLE ODSTAVENÁ VOZIDLA BUDOU ODTAŽENA!

 

Dopravní inspektorát
Městské ředitelství policie Brno
Městská policie Brno
jednotka dopravní